United Deals Corporation

2272 Airport RD S

Apartament 201

Neapol, 34112

Floryda

Stany Zjednoczone Ameryki

Telefon: +15852826472 (USA)

E-mail: yeah@lionicgroup.com

 

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 RStV: United Deals Corporation, Lionic Card Int., 2272 Airport RD S, Suite 201, Naples, 34112, Florida, Stany Zjednoczone Ameryki.

 

W przypadku pozasądowego rozwiązywania sporów system wynikający z rozporządzenia (UE) nr 524/2013 dostępny jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Warunki użytkowania/ zrzeczenie się odpowiedzialności

(1) Niniejsza strona internetowa podlega następującym warunkom użytkowania, które są wiążąco uzgodnione pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą w momencie wejścia na tę stronę. Jeżeli szczególne warunki indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu na stronie internetowej. Szczególne warunki użytkowania obowiązują wówczas dodatkowo w danym indywidualnym przypadku.

Niniejsza strona zawiera wszelkiego rodzaju dane i informacje, które są chronione znakiem towarowym i/lub prawem autorskim na rzecz usługodawcy lub, w poszczególnych przypadkach, na rzecz osób trzecich. Dlatego też nie jest dozwolone pobieranie, powielanie i/lub rozpowszechnianie tej strony w całości lub jej poszczególnych części. Dozwolone jest przede wszystkim technicznie uwarunkowane powielanie w celu przeglądania, o ile nie służy to celom komercyjnym, jak również trwałe powielanie na własny użytek.

(2) Zezwala się na umieszczenie linku do tej strony internetowej, o ile służy on wyłącznie jako odsyłacz. Usługodawca zastrzega sobie prawo do cofnięcia tego zezwolenia. Obramowanie tej strony internetowej jest niedozwolone.

(3) Usługodawca przejmuje odpowiedzialność za treść swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawowymi. Nie udziela się gwarancji na prawidłowość i kompletność informacji zawartych na stronie internetowej. Odniesienia i linki do stron internetowych osób trzecich nie oznaczają, że usługodawca przyjmuje treści znajdujące się za odniesieniem lub linkiem jako własne. Treści te nie stanowią o odpowiedzialności usługodawcy za zamieszczone tam dane i informacje. Usługodawca nie ma wpływu na treści znajdujące się za linkiem. Usługodawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za nielegalne, błędne lub niekompletne treści lub za szkody powstałe w wyniku korzystania z treści znajdujących się za linkiem.

(4) Korzystanie z Internetu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W szczególności usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne Internetu lub dostępu do Internetu.

(5) Jeżeli stroną umowy jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest siedziba usługodawcy. Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(6) W przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem (nie przedsiębiorcą), zgodnie z art. 14 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 - Rozporządzenie ODR odsyła się do możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegóły w tym zakresie znajdują się w ww. rozporządzeniu oraz na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr.

(7) Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków użytkowania i dostosowania ich do rozwoju technicznego i prawnego. Użytkownik - o ile dokonał rejestracji - zostanie oddzielnie poinformowany o zmianie. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy użytkowania są nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

 

Cała zawartość naszej strony internetowej (filmy, teksty, zdjęcia itp.) jest chroniona prawem autorskim. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie należą do United Deals Corporation.