Polityka prywatności

O ile poniżej nie podano inaczej, podanie Państwa danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie, ani też nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania tych danych. Niepodanie ich nie będzie miało żadnych konsekwencji. Obowiązuje to tylko w zakresie, w którym w kolejnych operacjach przetwarzania nie ma przeciwwskazań.
"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


Pliki dziennika serwera
Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. 
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkowe są przekazywane przez przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy usług internetowych / dostawcy usług IT i zapisywane w logach (tzw. plikach logów serwera). Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę odwiedzanej strony, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesyłanych danych i żądającego dostawcę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w zapewnieniu bezproblemowego działania naszej strony internetowej, jak również w celu poprawy naszej oferty. 
 
Twoje dane będą przekazywane między innymi do Kanady. Komisja UE wydała decyzję o adekwatności w zakresie przekazywania danych do Kanady.

Kontakt

Odpowiedzialny
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe administratora danych znajdują się w naszym nadruku.

Klient inicjujący kontakt przez e-mail
Jeśli zainicjujesz z nami kontakt biznesowy przez e-mail, będziemy zbierać Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie danych służy realizacji i odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt.
Jeśli kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między Państwem a nami umowy, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.
Jeśli kontakt następuje z innych powodów, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa zapytanie. W tym przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Wykorzystamy Twój adres e-mail tylko do przetworzenia Twojego wniosku. Następnie Państwa dane zostaną usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

 

Gromadzenie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w zakresie podanym przez Państwa. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu z Państwem.

Jeśli kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między Państwem a nami umowy, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.
Jeśli kontakt następuje z innych powodów, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa zapytanie. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Twój adres e-mail wykorzystujemy tylko do przetworzenia Twojego zapytania. Następnie Państwa dane zostaną usunięte zgodnie z prawnymi okresami przechowywania, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.


Zlecenia na rachunek klienta      

Konto klienta
Przy zakładaniu konta klienta gromadzimy Państwa dane osobowe w określonym tam zakresie. Przetwarzanie danych służy poprawieniu Państwa doświadczeń zakupowych i uproszczeniu realizacji zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za Państwa zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu odwołania. Państwa konto klienta zostanie wówczas usunięte.


Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do zamówień
Gdy składasz zamówienie, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetwarzania Twojego zamówienia oraz rozpatrywania Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem. 
Twoje dane są przekazywane np. wybranym przez Ciebie firmom wysyłkowym i dostawcom usług dropshippingowych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług do realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.
 
Twoje dane będą przekazywane między innymi do Kanady. Komisja UE wydała decyzję o adekwatności w zakresie przekazywania danych do Kanady.


Reklama      

Wykorzystanie Twoich danych osobowych do wysyłania reklam pocztowych
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w ramach sprzedaży produktu lub usługi, do wysyłania Państwu reklam pocztowych, chyba że wyrazili Państwo sprzeciw wobec takiego wykorzystania. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie tych danych spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w zakresie reklamy bezpośredniej. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych adresowych, powiadamiając nas o tym. Dane kontaktowe do wykonania sprzeciwu można znaleźć w nadruku.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania newsletterów
Wykorzystujemy Twój adres e-mail wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania newsletterów, niezależnie od przetwarzania umowy, o ile wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO za Państwa zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub powiadamiając nas. Twój adres e-mail zostanie wówczas usunięty z listy dystrybucyjnej. 


Państwa dane zostaną przekazane usługodawcy w celu prowadzenia e-mail marketingu w ramach realizacji zamówienia. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom trzecim.

Wykorzystanie adresu e-mail do przesyłania reklamy bezpośredniej
Wykorzystujemy Państwa adres e-mail, który otrzymaliśmy w ramach sprzedaży towaru lub usługi, do elektronicznego przesyłania reklam własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już Państwo u nas nabyli, o ile nie sprzeciwili się Państwo temu wykorzystaniu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak jego podania spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zakresie reklamy bezpośredniej. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail, powiadamiając nas o tym. Dane kontaktowe do wykonania sprzeciwu znajdują się w nadruku. Mogą Państwo również skorzystać z linku udostępnionego w tym celu w e-mailu reklamowym. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.Zarządzanie towarami      

Korzystanie z zewnętrznego systemu zarządzania towarami
W ramach realizacji zamówień korzystamy z systemu zarządzania towarami w celu przetwarzania umów. W tym celu Państwa dane osobowe zebrane w ramach zamówienia są przekazywane do

easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41654 Kaarst
przesyłane.


Cookies
 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.
 
Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. Dlatego mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, mogą Państwo zostać powiadomieni przed ustawieniem plików cookies i indywidualnie decydować o ich akceptacji, jak również zapobiegać przechowywaniu plików cookies i przesyłaniu zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę na to, że wówczas mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 
O tym, jak zarządzać (w tym wyłączać) plikami cookie w głównych przeglądarkach, można dowiedzieć się, korzystając z poniższych linków:

 
Technicznie niezbędne pliki cookie
O ile poniższe oświadczenie o ochronie danych nie stanowi inaczej, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Państwa przeglądarki nawet po zmianie strony i zaoferowanie Państwu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana także po zmianie strony.
 
Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie § 25 ust. 2 TTDSG. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjaznego dla użytkownika i efektywnego kształtowania naszej oferty.
W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 

Śledzenie reklam      

Korzystanie z Piksela Facebooka
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu "Custom Audiences" firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia "Facebook").
Meta Platforms Ireland i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za gromadzenie Państwa danych i przekazywanie ich do Facebooka w momencie integracji usługi. Podstawą tego jest umowa między nami a Meta Platforms Ireland o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych, która określa odpowiednie obowiązki. Umowa ta jest dostępna na stronie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni w szczególności za wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13, 14 GDPR, za spełnienie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 GDPR w odniesieniu do prawidłowej technicznej implementacji i konfiguracji usługi oraz za spełnienie obowiązków wynikających z art. 33, 34 GDPR w zakresie, w jakim naruszenie danych osobowych wpływa na nasze zobowiązania wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu. 
Platformy Meta Irlandia jest odpowiedzialna za umożliwienie osobom, których dane dotyczą, korzystania z praw wynikających z art. 15 - 20 GDPR, za spełnienie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 GDPR w odniesieniu do bezpieczeństwa usługi oraz za wypełnienie obowiązków wynikających z art. 33, 34 GDPR w zakresie, w jakim naruszenie danych osobowych wpływa na zobowiązania Meta Platforms Ireland wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu.
Aplikacja służy do kierowania do osób odwiedzających stronę internetową reklam opartych na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na stronie internetowej został wdrożony tag remarketingowy Facebooka. Ten tag nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, gdy strona internetowa jest odwiedzana. W ten sposób przekazywane są do serwera Facebooka informacje o tym, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Facebook przyporządkowuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. Podczas odwiedzin na portalu społecznościowym Facebook, wyświetlane są wtedy spersonalizowane, związane z zainteresowaniami reklamy Facebook.
Państwa dane mogą zostać przekazane do USA. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności danych. Przekazanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych osobowych, możliwych do obejrzenia pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do odwiedzających stronę reklam opartych na zainteresowaniach. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Mogą Państwo skorzystać z funkcji remarketingu "Custom Audiences 
tutaj dezaktywować.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, praw użytkownika w tym zakresie oraz sposobów ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/


Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads
Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego "Google Ads" i w jego ramach ze śledzenia konwersji (ocena akcji odwiedzin). Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, na Państwa komputerze umieszczany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzą Państwo określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekierowani na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dlatego nie ma możliwości, aby pliki cookie były śledzone na wszystkich stronach internetowych klientów Ads.
Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Mówi nam to o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, dzięki którym można by zidentyfikować użytkowników osobiście.
Twoje dane mogą być przekazywane na serwery Google LLC
serwery w USA. Dla USA nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności. Przekazanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się na stronach: https: //policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://business.safety.google/adscontrollerterms/..
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do odwiedzających stronę reklam opartych na zainteresowaniach. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Możesz wyłączyć spersonalizowaną reklamę dla Ciebie w ustawieniach reklamy Google. Instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Alternatywnie możesz zapobiec używaniu plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając podane tam dalsze informacje dotyczące rezygnacji. Wówczas nie będą Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.
Więcej informacji oraz politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/policies/privacy/.

 
Korzystanie z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" Google Inc.
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Aplikacja ta służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google używa plików cookie do przeprowadzania analizy użytkowania strony internetowej, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie służą do rejestrowania wizyt na stronie internetowej, a także anonimowych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową. Jeśli następnie odwiedzą Państwo inną stronę internetową w sieci Google Display Network, zostaną Państwu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej udostępnione obszary produktów i informacji.
Państwa dane mogą być przekazywane na serwery Google LLC w USA. Dla USA nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności. Przekazanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, możliwych do obejrzenia pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do odwiedzających stronę reklam opartych na zainteresowaniach. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Mogą Państwo trwale wyłączyć stosowanie plików cookie przez Google, korzystając z poniższego linku oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternatywnie mogą Państwo zapobiec stosowaniu plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i realizując podane tam dalsze informacje dotyczące rezygnacji.
Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanego z nim oświadczenia o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/privacy/ads/.

 
Korzystanie z tagu Pinterest
Na naszej stronie internetowej używamy tagu Pinterest firmy Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Irlandia "Pinterest").
Aplikacja służy do kierowania do odwiedzających stronę internetową reklam opartych na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Pinterest. W tym celu na stronie internetowej został wdrożony tag konwersji Pinterest. Za pośrednictwem tego tagu podczas wizyty na stronie internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. W ten sposób przekazywane jest do serwera Pinterest, które z naszych stron zostały odwiedzone. Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest, jeśli są Państwo zalogowani w sieci społecznościowej. Gdy odwiedzasz Pinterest, będą Ci wtedy wyświetlane spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy Pinterest.
Jeśli trafisz na naszą stronę internetową poprzez pinezkę w sieci społecznościowej Pinterest, na Twoim komputerze umieszczany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzasz określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Pinterest i my możemy rozpoznać, że kliknąłeś na pinezkę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji, a tym samym do optymalizacji naszej strony internetowej. Mogą tu być przetwarzane między innymi następujące informacje: Łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli na jeden z naszych pinów i zostali przekierowani na naszą stronę internetową, podstrony odwiedzane na naszej stronie internetowej (np. strony kategorii lub produktów), zapytania wyszukiwania na naszej stronie internetowej, zawartość Państwa koszyka, zrealizowane transakcje.
Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Dla USA nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności danych. Przekazanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, możliwych do obejrzenia pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na kierowaniu do odwiedzających stronę reklam opartych na zainteresowaniach. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Możesz wyłączyć spersonalizowane reklamy w ustawieniach personalizacji na Pinterest lub za pośrednictwem strony internetowej AdChoices optout.aboutads.info. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Pinterest, Państwa praw w tym zakresie oraz opcji ochrony prywatności można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych Pinterest na stronie https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Wtyczki i inne

Korzystanie z Google Tag Manager
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google").
Aplikacja ta służy do zarządzania znacznikami JavaScript i znacznikami HTML, które są wykorzystywane w szczególności do wdrażania narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy projektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z wymogami.
Sam Google Tag Manager nie przechowuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia on jednak wyzwalanie innych znaczników, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj.

 
Korzystanie z Google reCAPTCHA 
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, Irlandia). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google"). Zapytanie służy do rozróżnienia danych wejściowych wprowadzonych przez człowieka lub przez automatyczne, maszynowe przetwarzanie. W tym celu Państwa dane wejściowe są przekazywane do Google i tam wykorzystywane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA są przekazywane do Google. Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i mogą być również przekazywane na serwery Google LLC w USA. Dla USA nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności. Przekazanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na. ochronie naszej strony internetowej przed zautomatyzowanym szpiegowaniem, nadużyciami i SPAMem. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i związanego z nią oświadczenia o ochronie danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html i https://www.google.com/privacy
 

Korzystanie z niewidzialnej reCAPTCHA Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi niewidzialnej reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google").
Służy to do rozróżnienia danych wprowadzonych przez człowieka lub przez automatyczne, maszynowe przetwarzanie. W tle Google gromadzi i analizuje dane użytkowe, które są wykorzystywane przez Invisible reCaptcha do odróżniania zwykłych użytkowników od botów. W tym celu dane wejściowe użytkownika są przekazywane do Google i tam dalej wykorzystywane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi Invisible reCAPTCHA są przekazywane do Google.
Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i ewentualnie również w USA. Dla USA nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności. Przekazanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, widocznych pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uwagi na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na. ochronie naszej strony internetowej przed zautomatyzowanym szpiegowaniem, nadużyciami i SPAMem. Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i związanego z nim oświadczenia o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html i https://www.google.com/privacy.

 
Korzystanie z YouTube
Korzystamy z funkcji osadzania filmów YouTube z Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "YouTube") na naszej stronie internetowej.YouTube jest firmą powiązaną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Funkcja wyświetla filmy zapisane na YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Włączona jest opcja "Rozszerzony tryb ochrony danych". Oznacza to, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o odwiedzających stronę internetową. Tylko podczas oglądania filmu informacje o nim są przekazywane do YouTube i tam zapisywane. Państwa dane mogą być przekazywane do USA. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności. Przekazanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w zorientowanym na zapotrzebowanie i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, Państwa praw w tym zakresie oraz sposobów ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/privacy.


Korzystanie z Google Fonts
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Fonts firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google").
Przetwarzanie danych służy jednolitemu wyświetlaniu czcionek na naszej stronie internetowej. Aby załadować czcionki, przy wywołaniu strony nawiązywane jest połączenie z serwerami Google. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Między innymi Państwa adres IP oraz informacje o używanej przeglądarce będą przetwarzane i przekazywane do Google. Dane te nie są powiązane z Państwa kontem Google.
Państwa dane mogą być przekazywane do USA. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji UE o adekwatności. Przekazanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych, możliwych do obejrzenia pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika i estetycznym wyglądzie naszej strony internetowej. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, powiadamiając nas o tym.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/ oraz na stronie https://developers.google.com/fonts/faq.

 

Prawa osób, których dane dotyczą i okres przechowywania

Czas przechowywania
Po całkowitym zrealizowaniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez czas trwania okresu gwarancyjnego, następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a po ich upływie usunięte, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.


Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeśli spełnione są wymogi prawne, na mocy art. 15-20 GDPR przysługują Państwu następujące prawa: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
Ponadto masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 (1) f DSGVO oraz wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) DSGVO.


Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.


Prawo do sprzeciwu
Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych, których to dotyczy, zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane, których dotyczy sprzeciw, w celu marketingu bezpośredniego.

ostatnia aktualizacja: 10.01.2022